Hemşince eğitim için dil bilgisi kitabı hazırlandı

Hemşincenin, Türkiye’de orta eğitimde öğretilebilir diller arasına alınmasının ardından, bu derslerde kullanılması için bir dil bilgisi kitabı hazırlandı. Yazar Huriye Şahin, kaleme aldığı ‘Hamşetsnak Lizu Kidanutun’ adlı kitapla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na Hemşince bir eğitim programı da sunduğunu söyledi.

Batı Ermeni dilinin alt kollarında biri olan Hemşince, daha çok Artvin ve Rize’de Müslüman bir topluluk olan Hemşinliler tarafından konuşuluyor. Ancak yakın zamana kadar bu dilde kaleme alınmış eserler bulunmuyordu. Yazar Mahir Özkan’ın Hemşince bir masal kitabı yazması ve ardından da ‘Küçük Prens’i Hemşinceye çevirmesi, ayrıca Huriye Şahin tarafından çıkarılan ‘Hamşetsu Gor’ dergisi ile İstanbul’da çıkarılan ‘Gor’ dergisi bu kapsamdaki çabalar arasında geliyor.

Huriye Şahin, Hemşince eğitim verilmesi için başvuruda bulunması ve dil bilgisi kitabı hazırlamasının gerekçesini, “Anadilinde eğitim olmadan dillerin yaşaması artık imkânsız.” sözleriyle anlatıyor. İstanbul’da Türkçe-Ermenice olarak haftalık yayınlanan Agos gazetesine röportaj veren Huriye Şahin’e göre 100 yıldır büyük şehirlere göç veren Hemşinliler, içe kapalı yaşamaları sayesinde dillerini koruma konusunda diğer etnik topluluklara göre daha şanslı.

HEMŞİNCE YAYINLARA GÖSTERİLEN İLGİ

Kitabın dil bilimsel bir çalışma olduğu için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılabileceğini ifade eden Şahin, orta dereceli okullarda seçmeli ders hakkından yararlanmaya başlandığında, bir ders kitabı hazırlama sürecinde bu dil bilgisi kitabının kendilerine yardımcı olacağını vurguluyor.

Kitabın Hemşinliler tarafından mutlulukla karşılandığını da kaydeden Şahin, tek bir olumsuz tepki bile gelmediğini ifade ediyor. Müslüman olmayı reddedip geçmişte Rusya’ya göç etmiş Hemşinlilerin de hazırladıkları dergilere yazılar gönderdiğini kaydeden Huriye Şahin, Hıristiyan Ermenilerle de temasta olduklarını belirtiyor.

Huriye Şahin’e göre Hemşince dilinin varlığını korumasına gösterilen bu ilgi, Amatuni boyunun, varlığını devam ettirmek istediğinin bir göstergesi. Milattan sonra sekizinci yüzyılda Bizans topraklarına yerleşen Amatuni boyu, bugünkü Hemşinlilerin ataları olarak değerlendiriliyor.

Hemşince daha önce yalnızca sözlü edebiyat eserleri vermişti. Ünlü şarkıcı Kazım Koyuncu’nun seslendirdiği ‘Ella Ella’ adlı şarkı da bunlar arasında yer alıyor. Vova grubu ile birlikte Ayşegül Kolivar ve Gökhan Birben de Hemşince şarkılar seslendirdi.